5. avgust – MARIJA SNEŽNA

Marija Snežna, je Marijin naziv, ki ni v litanijah. Praznujemo ga sredi vročih poletnih dni, 5. avgusta. Ta dan je spomin na čudežni dogodek v Rimu, kjer je bila potem zgrajena ena od štirih glavnih rimskih bazilik, to je bazilika Marije Velike.

Po pripovedovanjih krščanskih avtorjev je v Rimu živel bogat patricij Janez. Ponoči 4. avgusta leta 352 je v sanjah videl Marijo, ki ga je prosila, da zgradi baziliko na kraju, kjer bo naslednje jutro našel sveži sneg. Janez je naslednje jutro tekel k papežu Liberiju, da mu pove svojo zgodbo in presenečen izvedel, da je papež doživel isto videnje. Čudež se je zgodil in papež Liberij je ukazal, da se zgradi velika bazilika na kraju, ki ga je sredi avgustovske rimske vročine prekril sneg. Baziliko je zgradil sam bogati patricij Janez s svojo ženo.

Za nas hčere Marije Pomočnice je ta datum po Božji previdnosti postal datum ustanovitve naše redovne družbe. Leta 1872 je namreč škof iz Astija, ki je prvim sestram pridigal duhovne vaje, zaradi don Boskove navzočnosti, odločil, da se prve zaobljube izpovejo prav 5. avgusta.

Marijina priprošnja je velika. Ona, ki je dopustila, da je bil Bog v njenem življenju velik, je v vsakem trenutku in v vseh življenjskih situacijah mogočna pomoč in učiteljica življenja.

Marija Snežna, prosi za nas.