Adventni in božični čas

Adventni čas je čas pričakovanja Jezusovega rojstva in njegovega drugega prihoda. Pripravimo svoja srca na Jezusov prihod in jih očistimo vseh grehov. Tako ga bomo lahko z veseljem sprejeli in On bo poživil naše življenje.


Adventi čas je čas duhovne in bogoslužne priprave na božič. Začenjamo ga s praznovanjem prve adventne nedelje in ga sklenemo v tednu po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra.

Od 17. do 24. decembra obhajamo Božično osemdnevnico. Za bolj poglovljeno pripavo na Božič nam lahko pomagajo razmišljanja ob odpevih “O”, ki jih molimo vsak dan.

Antifone izražajo:

* hrepenenje starozaveznega Izraela,

* hrepenenje iz katerega je Izrael črpal moč za preživetje,

* hrepenenje po Odrešeniku.