Angleški oratorijski dan

Sestre hčere Marije Pomočnice pripravljamo prvegi Angleški oratorijski dan v letošnjem šolskem in pastoralnem letu. Vabljeni otroci, ki radi govorite angleško, da ob animatorjih in sestrah skupaj z angleško-govorečimi vrstniki spoznate blaženo Evzebijo Palomino, malo špansko sestro, ki je velika priprošnjica v težkih trenutkih in na videz nerešljivih težavah.