Blagor tistim, ki delajo za mir

 

Vsako novo leto nas napolni s pričakovanjem boljšega sveta. V tem upanju prosim Boga, Očeta človeštva, naj nam podeli slogo in mir, da se bodo vsem izpolnile želje po srečnem in uspešnem življenju.

Naši časi, zaznamovani z globalizacijo, njenimi dobrimi in slabimi stranmi, pa tudi s še vedno trajajočimi krvavimi spopadi in grožnjami vojne v resnici zahtevajo pospešeno in složno iskanje skupne blaginje, razvoja za vse ljudi in za celega človeka. In vendar nam najrazličnejša prizadevanja za mir, ki jih premore svet, dokazujejo prirojeno poklicanost človeštva k miru. Vsak človek nosi v sebi željo po miru, ki je nekaj bistvenega in nekako sovpada s hrepenenjem po polnem, srečnem in kar najbolj uresničenem človeškem življenju. Povedano drugače: želja po miru se ujema s temeljnim moralnim načelom, se pravi z dolžnostjo in pravico do celostnega, družbenega, občestvenega razvoja. To pa je tudi sestavina Božjega načrta s človekom. Človek je ustvarjen za mir, ki je Božji dar.

Vse to me je spodbudilo, naj misli za to poslanico črpam iz Jezusovih besed: »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci« (Mt 5,9).

 

Papež Benedikt XVI.

Preberi poslanico za 46. svetovni dan miru