BLAGOSLOV

Hvala vam za vse molitve . Hvala Bogu za lansko leto. Prosim molite za našo družino, naj nam Bog pokloni blagoslov družine, hiše, kmetije in dela. Prosim za zdravje družine in naj nas Sveti Duh vodi po poti modrosti. Hvala.