BOŽJI BLAGOSLOV

Prosim vas, molimo skupaj za nase delo, da ga Bog blagoslavlja; za naše misli, da jih Bog vodi; za našo hišo da bi jo lahko dokončali in uredili prijetno stanovanje, v katero bi prihajali tudi prijatelji in ljudje, ki bi potrebovali pomoč. Hvala.