Da bi imeli življenje in ga imeli v obilju

Knjigo lahko naročite na naslovu:

HMP

Rakovniška 21

1000 Ljubljana

hmp.inspektorat@rkc.si

 

ali jo kupite v knjigarni:

– Salve, Rakovniška 6, Ljubljana

– Metropolitana, Mačkova, Ljubljana

– Kleklova knjigarna, Murska Sobota