DAR NOVEGA ŽIVLJENJA

Prosim, molite za moji sorodnici in njuna partnerja – da se končno spočnejo (zdravi) otroci.