DAR RAZLOČEVANJA

Prosim za molitev za dar razločevanja, dar jasnosti … da bi vedela kaj mi je storiti, da bi strahovi izgubili svojo moč …