DB 12

Ne skušaj opravičevati

svojih napak, raje

jih skušaj popraviti.