DB 17

Tistemu, ki ljubi Boga,

Bog vsako stvar obrne v dobro.