DB 2

Brezmejno zaupaj

v Božjo Previdnost;

toda Previdnost hoče,

da ji po svojih

močeh pomagaš.