DB 22

Vse zaupaj Jezusu v

Najsvetejšem in Mariji Pomočnici,

pa boš videl, kaj so čudeži.