DELO

Prosim molitve, da bi čim prej opravljal delo, ki me veseli.
Gospod blagoslovi naša dobra prizadevanja!
Mama Marija, prosi za nas.