DELOVNO OKOLJE

Prosim, molite zame, da bi lahko vzdržala na delovnem mestu kljub težkim odnosom in dajala zgled v prijaznem in spodbudnem besedišču.