DEPRESIJA

Ljuba mati Marija, ozdravi mojo sestro, ki boleha za hudo depresijo. Hvala Ti mati Marija!