DIPLOMA IN SLUŽBA

Prosim, molite zame, da bi mi uspelo diplomirati še letošnjo jesen in da bi potem našla službo, ki bi me osrečevala. Hvala vam!