Don Bosko

Pred nami je devet tem o don Bosku. Pretežno se naslanjajo na njegove Spomine na Oratorij sv. Frančiška Saleškega od 1815 do 1855. Teme so mišljenje kot vsebinski pripomoček pri naših sestankih, srečanjih, animatorskih pripravah ipd. Vsaka tema ima kratek uvod, ki nas umesti v zgodovinsko dogajanje. Nato sledi izbrani odlomek. Za odlomkom je nekaj predlogov za pogovor in kratko delo v skupini. Kot didaktični pripomoček smo navedli tudi nekaj odlomkov iz filmov o don Bosku.