DRUŽINA

Prosim za pomoč pri molitvi za mojo družino, za otroke, naj jim Gospod da moč in pogum pri učenju in izpolnjevanju njihovih dolžnosti, naj jih razsvetljuje in vodi pri njihovih odločitvah. Za naše medsebojne odnose za iskrenost in ljubezen. Hala in Bog povrni.