DRUŽINA

Dobri BOG! Ti poznaš moje trpljenje,napakein slabosti. Življenje pri nas je težko.Krivda leži na vseh, vendar to priznam samo jaz. Prosim dragi BOG uredi stanje v naši družini vzdržno. Pomagaj nam,da bomo znali odpuščati in se spsrejemati takšne kot smo.