DRUŽINA

Ljubi Bog, prosim te za pomoč v priprošnji za zdravje moje družine, za razrešitev težav, ki nastopajo pri zamenjavi vozila, za stabino službo mojega moža, ki je nujno potrebna moji družini za preživetje. Pomagaj nam pri začrtani poti in nas blagoslovi.