DRUŽINA

Prosim vas, molite za našo družino, za zdravje, razumevanje in strpnost. Prosim tudi za milost, da se najina sinova in mož spreobrnejo. Bog vam povrni!