DRUŽINA

Prosim vas, molite za zdravje naše družine, za razumevanje, spoštovanje in strpnost. Hvala vam in Bog vam povrni!