DRUŽINA

Najprej se vam najlepše zahvaljujem za vse dosedanje molitve. Prosim vas, molite za našo družino, da bi se vse težave, ki jih imamo rešile v dobro vseh nas. Za razumevanje, odpuščanje in mir. Naj nas vodi Božja roka pri iskanju novega doma.
Hvala vam in vse dobro!