DRUŽINA

Prosim vas za molitev za zdravje v naši družini ter da bi oba sinova našla srečo v ljubezni in starejši sin zaposlitev.

Hvala vam in Bog vas blagoslovi!