DRUŽINA

Hvala za vse molitve. Moja prošnja je bila uslišana.

Želim vam veliko Božjega blagoslova in vas prosim, molite za mojo družino, da bi v njej vladalo razumevanje, razum in ljubezen.

Hvala in Bog plačaj.