DRUŽINA

Prosim vas, molite za mojo družino, da bi v njej ponovno prevladala ljubezen, razumevanje in razum. Božja ljubezen naj prežene vse dvome, ki se porajajo v nas. Prosim tudi za moja dva sinova, naj bosta prijazna in potrpežljiva in naj ju spremlja Božja ljubezen vsepovsod na njuni življenjski poti. Blagoslovljeni naj bodo tudi vnuki, moja snaha in vsi, ki so potrebni Božjega usmiljenja.

Bog vam poplačaj.