DRUŽINA IN SOSEDJE

Prosim vas, molite, da bi Sveti Duh navdihoval, razsvetljeval in vodil odločitve naše družine in brata. Da bil judje, s katerimi sodelujemo spoštovali vrednote, kot so poštenost in delavnost.

Bog lonaj.