Duhovna obnova za babice in dedke

Novo mesto, 17. november 2013

Namenjena je poglobitvi odnosa z Bogom preko osebne in skupne molitve, premišljevanja, nagovora voditeljice, pogovora.

Duhovna obnova bo potekala v duhovnem centru De notre Dame, Smrečnikova 60, Novo mesto, ki ga vodijo hčere Marije Pomočnice.

Informacije in prijave:

s. Angelca Vozelj, Smrečnikova 60, Novo mesto, angelca.vozelj@gmail.com, 031/405200.