Duhovna priprava na veliko noč

Novo mesto, 4.-6. april 2014
Razmišljanja, molitev, priprava velikonočnih jedi in pogrinjkov za praznične dni pomagajo k duhovni pripravi na veliko noč.
Za žene in dekleta.

Informacije in prijave:

s. Angelca Vozelj, Smrečnikova 60, Novo mesto; 07/38 444 21 ali 031 405 200