DUŠA – Rakovnik

DUHOVNA ŠOLA

Torek, 17. januar, od 19.00 do 21.00 v gradu na Rakovniku.

Tema: ČAS IN PRILOŽNOST

Božja Beseda:Mt 13,24-30

Spomini na oratorij: str. 42-52

Vabimo te na pot molitvene izkušnje ob Božji besedi, adoraciji in pogovoru.

POTEK SREČANJA:

19.00 Pesmi, osebna refleksija meseca

19.15 Odlomek iz don Boskove knjige Spomini – navezava na Božjo besedo

19.30 Molitev k Svetemu Duhu

Molitveno branje – Lectio Divina

20.00 Adoracija

20.30 Pogovor v skupinah

Datumi naslednjih srečanj so:

21. 2. 2012
20. 3. 2012
17. 4. 2012
15. 5. 2012

Informacije:
Marko Košnik, sdb, Rakovniška 6, Ljubljana, marko.kosnik@salve.si; 051 337 556
s. Marija Imperl, hmp, Rakovniška 21, Ljubljana; imperl.marija@gmail.com; 041 982 866