DUŠA – Rakovnik

DUHOVNA ŠOLA

Torek, 17. april, od 19.00 do 21.00 v gradu na Rakovniku.

Tema: ORATORIJ – DON BOSKO Z BOGOM

Božja Beseda: Iz 42,8-12

Spomini na oratorij: str. 82-136

Pričevanje:

Vabimo te na pot molitvene izkušnje ob Božji besedi, adoraciji in pogovoru.

POTEK SREČANJA:

19.00 Pesmi, osebna refleksija meseca

19.15 Odlomek iz don Boskove knjige Spomini – navezava na Božjo besedo

19.30 Molitev k Svetemu Duhu

Molitveno branje – Lectio Divina

20.00 Adoracija

20.30 Pričevanje

Datum naslednjega srečanja:

15. 5. 2012

Informacije:
Marko Košnik, sdb, Rakovniška 6, Ljubljana, marko.kosnik@salve.si; 051 337 556
s. Marija Imperl, hmp, Rakovniška 21, Ljubljana; imperl.marija@gmail.com; 041 982 866