DUŠA

DUŠA (Duhovna šola za animatorje) želi pomagati mladim animatorjem pri njihovi krščanski celostni rasti.

Mladim nudi možnost poglabljanja osebnega odnosa z Bogom, elementov salezijanske duhovnosti in pomoč pri odkrivanju Božjega načrta za njihovo življenje.

Srečanje je običajno mesečno. Program vsebuje prebiranje Božje besede po metodi lectio divina, adoracijo, kratko vsebinsko razmišljanje iz salezijanske duhovnosti, ki je lahko včasih podano v obliki pričevanja, ter druženje.

Poleg mesečnega srečanja v skupini imajo udeleženci tudi osebno delo, ki gre po načelu: dan, teden in mesec. Sem spadajo osebni dnevnik, osebna molitev, branje Božje besede, redno obhajanje zakramentov in pogovor z osebnim spremljevalcem.

DUŠO pripravljajo skupaj HMP, SDB in mladi.

Voditelji naj se za to delo dobro pripravijo in dajo prispevek k poglobitvi duhovnosti znotraj salezijanske družine. Mladi pa naj bi iz doživete izkušnje k udeležbi pritegnili druge mlade. Vsaka skupnost bi lahko razmišljala o tem, da bi imela svoja DUŠA-srečanja.

http://donbosko.si/dusa

Povabilo na srečanje je redno objavljeno na Facebook Janez Bosko in Sveta Marija Dominika Mazzarello

https://www.facebook.com/events/933123383421891/

https://www.facebook.com/Sveta-Marija-Dominika-Mazzarello-212858420760/