FINANČNA STISKA

Prosim vas, da molite zame, da bi se mi finančno stanje izšlo. Sem v kar precej hudi denarni stiski. Prosim molite zame, da mi ne bi bilo treba prositi denarja naokrog.
Hvaležna Darja