HČI

Prosim skupaj molimo, da bi moja hči zaupala v svoje sposobnosti in zgradila pozitivno samopodobo.