HMP je enako FMA

Hčere Marije Pomočnice vam sporočamo tri uporabne informacije. Posebej so namenjene salezijanski družini, kakor tudi vsem, ki nas poznate in z nami sodelujete.

Prva se nanaša na spremembo imena naše inšpektorije. Za kaj gre? Vsak kristjan s krstom dobi ime in zavetnika. Tudi župnije, škofije, narodi ga imajo. Enako tudi naše skupnosti in naše inšpektorije. Ko so se l. 1987 slovenske in hrvaške skupnosti s soglasjem vrhovnega sveta ločile od takratne beneške inšpektorije »Marija Kraljica«, je bila ustanovljena vizitatorija, kateri je vrhovni svet določil ime Slovensko-hrvaška vizitatorija »Marija Pomagaj z Brezij«. Vizitatorija je čez šest let postala inšpektorija, v ostalem pa se ime ni spremenilo. Naša inšpektorija pa je sestavljena iz dveh narodov, v njej smo sestre iz slovenskih in hrvaških skupnosti. Že na petem inšpektorialnem zboru je bil podan predlog, naj se inšpektorija preimenuje na način, ki bo bolj primeren za našo mednarodno sestavo. Ta predlog je bil na šestem zboru konkretno ubeseden: naj bomo »Slovensko-hrvaška inšpektorija Marija Pomočnica«. Zborovalke so predlog podprle in nato je inšpektorialni svet naredil potrebne korake.

Vrhovni svet je našemu predlogu rade volje prisluhnil. Sestre v inšpektoriji so bile o sprememebi obveščene s pismom inšpektorice in to novo ime že uporabljamo.

Druga informacija je ta, da smo v Družbi hčera Marije Pomočnice poenotili logo Družbe. Ta logo sedaj uporabljamo v vseh inšpektorijah na enak način. Sestavljen je iz stiliziranega simbola za svet, v katerem prepoznamo črke ifma, ki pomenijo Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. To je izpisano pod simbolom, čemur sledi Salesiane di don Bosco, ime, ki ga uporabljamo v mnogih deželah. Pod črto pa vsaka inšpektorija doda svoje ime, zavetnika, kratico, sedež inšpektorije in državo.

Tretja sprememba pa je posledica prejšnje. Namesto HMP bomo uporabljale kratico FMA. Zaradi novega logotipa, ki ima mednarodno kratico družbe, to je FMA in zaradi mednarodnosti naše inšpektorije smo sprejele odločitev, da se bomo odslej tudi v Sloveniji (in na Hrvaškem) podpisovale s to kratico. To bo še posebej veljalo za dokumente in uradno pošto, a enotna raba bo tudi drugje potrebna, da ne bo prihajalo do kakih nesporazumov.

Zato vas prosimo, da se preveč ne začudite, če boste ob naših podpisih, kjer ste bili doslej vajeni videti črke HMP, odslej našli FMA. Navsezadnje ima vsaka od nas na svojem redovnem križu reliefno odtisnjen prav napis FMA, ki jo vsak dan znova spomni, kdo je.


s. Mojca Šimenc FMA