Inšpektorjevo voščilo ob don Boskovem prazniku

Praznujemo don Boskov praznik. V don Bosku lahko občudujemo tri izredne darove narave in milosti: veselje, pogum in ustvarjalnost. Tudi mi smo v današnjem času poklicani, da gojimo veselje in optimizem, da smo pogumni in da živimo ustvarjalno.

Gojimo veselje in optimizem.

Žalosten je tisti, ki ostane sam. Nas pa povezuje don Boskov optimizem, ker verjamemo, da je v vsakem mladem položeno dobro. Združujemo se v gibanje, ki v ta svet prinaša veselo sporočilo: Cerkev je mlada in vesela. Tudi naši državi gre bolje zaradi nas. Več je optimizma, več je upanja. Poglejmo zakaj? Oratorij Slovenija zbira preko 24.000 otrok in 7.000 animatorjev. Smo v 30. salezijanskih župnijah, 5 salezijanskih mladinskih centrih, vodimo Gimnazijo Želimlje, 3 dijaške domove (Želimlje, Rakovnik, Mužlja), kjer se vzgaja preko 300 dijakov in dijakinj, Glasbeno šolo, socialne programe (Skala, PUM-O) … Zajemamo res široko paleto mladih, vernih in nevernih. Programi Salezijanske mladinske pastorale so lepo obiskani. Lahko smo ponosni na Salezijansko športno ligo in v preteklem letu odlično izpeljane Mednarodne salezijanske športne igre, ki so zbrale prek 1.200 športnikov. Zares, ni razloga za pesimizem.

Bodimo pogumni.

»Papeževa želja je za nas ukaz,« je ponavljal don Bosko. Papež Frančišek računa na nas. Ne moremo si zatiskati oči in spregledati, da je po naših krajih veliko izgubljenih ovc, ki tavajo, da bi našle svojega pastirja. Rane, osamljenost, zasvojenost, stres, apatičnost, moralni propad, brezup … Na to želimo odgovoriti z evangeljskih pogumom. Želimo se še bolj odpreti in iti ven, iti naproti. Ne sme nas ustaviti kriza poklicev, skrb za nas same, strah za naše strukture. Zato, pogum!

Zaživimo ustvarjalno.

Vezilo vrhovnega predstojnika za letošnje leto nas želi povezati v skupni cilj: Dobri kristjani in pošteni državljani. Vabi nas k ustvarjalnosti, da v Cerkvi in družbi utremo nove poti. Don Boskov praznik je torej spodbuda, da stopimo korak dlje, da gremo ven iz svojih običajnih krogov, da premagamo utrujenost in nevarno gotovost. Vabi nas naj stopimo na ulice in kraje novodobne revščine mladih. Potrebujemo malo več drznosti.

Dragi don Boskovi prijatelji, pustimo se voditi Duhu kakor don Bosko!

Lep don Boskov praznik vam želim!

Marko Košnik, salezijanski inšpektor

Video voščilo najdete TUKAJ.

Vir: https://donbosko.si/inspektorjevo-voscilo/