IZBIRA ŽIVLJENJSKEGA STANU

Da bi prišel do notranjega spoznanja v kakšen stan me kliče Gospod. Bog povrni.