IZPIT

Hvala vam za vso molitev moj sin je uspešno končal letnik, jutri ga čaka ob 14 uri, še državni izpit iz vožnje za avto. Naj Jezus in Marija pošljeta Sv. Duha nanj in nad komisijo, da bo izpit uspešno opravil.