IZPOLNITI BOŽJO VOLJO

Molite za moje starše, babico, brata in druge sorodnike in znance ter prijatelje. V molitev posebej izročam svoje zdravje, študij, prihodnost, mladost, ljubezen do Boga, prijatelja M., bližnje in sebe – svoje poslanstvo, apostolat. Naj Bog vodi vedno in povsod moj korak ter naj odkrivam vedno Božjo voljo ter po njej živim, naj bo moje življenje pesem Bogu. Še posebno prosim, da bi se vpisala v absolventski staž in nadaljevala študij na 2. stopnji. BOG dag mi pravo vero, razumno spoznanje in gorečo ljubezen.