KESANJE IN NOTRANJA SVOBODA

Za milost kesanja in notranjega osvobojenja. Hvala.