KO UČENJE POSTANE MOLITEV …

 

»Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili« (Lk 4, 15).


Študij odkriva nova spoznavanja stvari in razodeva še druge poglede na svet. Poleg tega, daje priložnost graditve odnosov med bližnjimi in iskanje božje navzočnosti v življenju. Podaja vsakodnevne izzive in izkušnje, katera so lahko zahtevnejše in malo manj zahtevnejše, saj študij zahteva vztrajnost, delo, učenje in napor.


Toda pri tem nisi sam. Vse, tako dobre in slabe izkušnje študija, vsi padci in vzponi, so lahko dar našemu Stvarniku. Učenje tako postane preprosta molitev oz. slavitev, ki poglablja osebni odnos z Očetom, od katerega prejemamo vse darove in milosti.

Kristina Gaberšček