KONČANJE SPORA

Prosim molimo, da bi se naš spor končal. Hvala Jezus, da si nas že uslišal. Sv. Robert Mellarmin prosi za nas.