LETA ODRAŠČANJA

Gospod, ti naju poznaš, ti veš vse. Pomagaj nama. Vodi najine otroke po pravi poti, daj jim poguma in veselja, da se priključijo mladinski skupini v domačem kraju, da bi tako lažje prebrodili vihrava in naporna leta odraščanja. Hvala ti Gospod za vse.