LJUBEZEN

Izročam v molitev mene in mojo punco: za skupno ljubezen, razumevanje, zvestobo in varnost pred napadi hudega duha.