MAMA

Izročam mamo v molitev za ozdravljenje in notranji mir. Bog povrni.