MARKO

V molitev vam izročam našega fanta Marka, ki je v stiski in ne ve naprej. Naj mu Sveti Duh pomaga, da bi našel pravo pot, da bi našel samega sebe in pravo zaposlitev. Naj najde tudi pot do svoje primarne družine. Bog vam povrni.