MATURA

Priporočam se v molitev za Božjo pomoč pri opravljanju mature. Naj Gospod vodi moje misli. Naj mi v tej preizukšnji stojita ob strani blaženi Alojzij Grozde in Marija Pomočnica. Naj jutri roka piše pod vodstvom Svetega Duha, to vas iskreno prosim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj vam Bog stokratno povrne za vaše molitve.