Med koncem in novim začetkom


Konec cerkvenega leta in vstop v adventni čas in leto vere me je pričakal v nekoliko stresni situaciji. Kakor je advent pričakovanje med koncem in novim začetkom, sem tudi sama v nekoliko podobnem obdobju, ko sem po zaključeni diplomi pristala na zavodu za zaposlovanje. Znajti se na trgu delovne sile zame pomeni svojevrsten prehod v resnično odraslost, ki pa je zaradi gospodarske krize nekoliko otežen. Svetovalka na zavodu mi je rekla, da sem»zahtevna do življenja«, ko sem prišla rešit goro testov za poklicno usmerjanje. Njen komentar mi je še nekaj časa odzvanjal v ušesih.

Bolj kakor njene, so mi spodbudo dale Jezusove besede: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« (Mt 7,7-8) Spoznanje poklicanosti, služba in vse drugo kar potrebujem je na poti. Le zaupati in verovati moram.

Od letošnjega adventa pričakujem novo bližino z Bogom in Marijo. Verjamem, da je obdobje negotovosti v katerem sem, lahko veliko božično darilo, ki je, podobno kot jaslice, na zunaj skromno, po vsebini pa neskončno lepo in sveto.

Alma Meglič