MIR, SPROŠČENOST IN VESELJE

Izročam J. v molitev za mir, spoščenost in veselje. Bog povrni.